Groen Links wil gebarentolk op site gemeente

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-08-2019 Groen Links wil de site van de gemeente  uitbreiden met een gebarentolk zodat de site voor doven en slechthorenden toegankelijker wordt [brief dd.23082019]. Dat hebben sommige steden ook al. Die faciltiteit bestaat uit een knop op de site, waarmee een videoverbinding ontstaat met de gebarentolk van Teletolk. De faciliteit is interactief zodat het systeem van vraag en antwoord ontstaat.