GroenLinks wil af van eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-05-2012 In GGZ instellingen is de instroom van cliënten de laatste maanden gedaald, waarschijnlijk, zegt GroenLinks, door het terugdraaien van de eigen bijdrage GGZ van € 200. Cliënten krijgen zo niet meer de zorg die ze nodig hebben. Daarom vraagt de fractie bij monde van Eric de Rooij, dat de gemeente met Reinier van Arkel [GGz] te proberen deze kosten -in Den Bosch - te compenseren. 

Amsterdam gaat al die eigen bijdrage voor de minima compenseren. In Rotterdam gebeurt dat ook, maar dan op een andere manier. Eric de Rooij stelt in een brief aan de gemeente voor Den Bosch ook iets dergelijks te regelen.