D66 bekritiseert trage factuurbetaling gemeente

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-08-2014 | Gewijzigd op: 05-08-2014
Het grootste deel van de gemeenten betalen facturen niet binnen 30 dagen, zoals wettelijk is vastgelegd. Die zere vinger aan de pols legde recentelijk al de Nationale Ombudsman.  'Correcte betaling krijgt geen prioriteit,' stelt de ombudsman.


Uit onderzoek van MKB Nederland bljkt dat ’s-Hertogenbosch slechter presteert dan andere gemeenten. Vorig jaar is, vergeleken met 2012, het betalingsgedrag zelfs verslechterd.
 


Daarom stelt de fractie van D66 onder meer:
-Weet het College wel van de uiterste betalingstermijn [30 dagen] af.. en zo ja kent zij dan de gevolgen voor ondernemers als die termijn overschreden wordt ?
-Vervolgens stelt de brief van 5 augustus j.l. of de gemeente bekend is met de [voor Den Bosch negatieve] uitslag van de onderzoeken en hoeveel ondernemers het afgelopen jaar niet op tijd betaald zijn en waarom?

Dan wil tenslotte D66 dat 'Den Bosch' in de pas gaat lopen met de wettelijke afspraken hieromtrent.