D66 vraagt aandacht leegstand boerderijen Nuland+Vinkel

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-08-2014 D66 verzoekt het College van B&W om voortvarend te denken en te handelen inzake de verwachte leegstand van boerderijen in het buitengebied vande stad, met name Vinkel en Nuland. Twee gemeenten die per 1 januari 2015 met Den Bosch worden samengevoegd. De universiteit van Wageningen  stelt dat in de komende jaren de leegstand van agrarische bedrijven fors zal toenemen doordat 24.000 boeren met hun bedrijf stoppen.


Het raadslid Mike van der Geld (D66): “Wil dringend op zoek naar nieuwe functies voor deze leegstaande boerderijen. Den Bosch moet met een visie daarover komen en zou nu al moeten samenwerken met Maasdonk dat circa 95 actieve
agrarische bedrijven telt.
In een brief stelt D66 ondermeer: Welke mogelijkheden overweegt het College om leegstand in het buitengebied tegen te gaan en maakt zij al gebruik van de Wet plattelandswoningen? Is er inzicht in het aantal vrijkomende bedrijven? 

Is het College bereidt om bij een alternatieve bestemming versoepeling (versnelde procedures) toe te passen? Gaat het College de bestemmingsplannen in het buitengebied  aanpassen? 
Denkt het College ook aan de kans dat leegstand hergebruik door drugs[producenten op kan roepen?