D66: Transformeer leegstaande kantoren ook naar zorgwoningen

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-04-2015 Uit het onderzoek ‘Langer thuis wonen in ’s-Hertogenbosch’ blijkt dat de komende tien jaar een tekort ontstaat aan passende woonruimte voor ouderen: de schatting is 880 woningen. D66 ziet ook dat hier de kantoorleegstand circa 11 % bedraagt. Dus er zijn kansen om lege kantoren om te bouwen naar passende woonruimte voor ouderen.
Naast lofts voor bijv. starters en/of  studenten zouden om te bouwen kantoren mogelijkheden bieden voor (zorg)woningen voor de groeiende groep 75-plussers.”
In een brief van 20 april 2015 aan B&W verwijst D66 naar deze mogelijkheden. Daarin stelt zij onder meer of B&W op de hoogte is van een tekort aan passende woningen voor 75-plussers?  En zo ja, of zij er een visie op heeft ontwikkeld en welke actie er gaat komen? 
Ook vraagt de fractie aan B&W  welke locaties er in beeld zijn om het aanbod van intramurale, geclusterde en nultreden woningen te vergroten?