D66 wil meer vrouwen in topfuncties bij de gemeente

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-11-2015 | Gewijzigd op: 27-11-2015
In een brief dd.19112015 aan het College van B&W schrijft de fractie van D66 meer vrouwen op topfuncties te willen zien.  Dat 'verzoek' is een gevolg van het artikel ‘Vrouwen in topfunctie’ [Binnenlands Bestuur dd. 17112015], waarin oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet toegeeft dat de overheid en het openbaar bestuur daarbij geen goed voorbeeld zijn.
Vanaf de invoering van de 'Wet bestuur en toezicht' werd als streefgetal gesteld dat aantal ]'Vrouwen in topfuncties' met  30% [vóór 1 januari 2016] te doen stijgen, maar het is maar tot 1% gekomen... 

Er zit geen dwang achter, maar overheden dienen wel in hun jaarverslag uit te leggen waarom het niet gelukt is en wat zij inzet om het streefgetal wel te halen.
Daarom stelt D66 vragen omdat zij benieuwd is naar de stand van zaken omtrent vrouwelijke ambtenaren in topfuncties bij de gemeente. Expliciet vraagt zij ook welke concrete acties er zijn ondernomen om dat aantal te laten toenemen.