D66 wil vrachtverkeer uit centrum mijden

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-03-2016 De fractie van D66 wil het vrachtverkeer uit de centra van Rosmalen en Den Bosch weren. Dat  verzoek komt, nadat gebleken is dat dat dit verkeer - volgens de gemeente althans - meevalt en er geen extra maatregelen nodig zijn... D66 is het daar niet mee eens.  Het onderzoek is te summier en de fractie wil onder meer dat nog in deze bestuursperiode een onderzoek naar een goederentransferium wordt gedaan en er 30 km zones worden ingesteld.
Die maatregelen kunnen een stap zijn in de richting van een klimaatneutrale stad, aldus D66. 

D66 ziet ipv dat summiere onderzoek liever een uitgebreid verkeers- en locatieonderzoek naar schone bevoorrading van zowel het centrum van Rosmalen als de Bossche binnenstad.
Vandaag- dinsdag 15 maart 2016 - bespreekt de commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Beheer zowel een raadsvoorstel over de herinrichting van de Vlietdijk (en eventueel vrachtverkeervrij maken] en een discussienota over het transferiumbeleid.