D66 aanvalsplan voor groene daken in binnenstad

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-01-2017 | Gewijzigd op: 31-01-2017
Op initiatief van D66 komt de gemeente met een Aanvalsplan Groene daken.  De bedoeling is om platte daken en versteende tuinen groen te maken.  

In het Gemeentelijke Rioleringsplan 2016-2021, dat op dinsdag 31 januari wordt vastgesteld, staat o.a. het waterbewust handelen van inwoners centraal. 

Groene daken

Groene daken hebben vele voordelen zoals het opnemen van regenwater, het bevorderen van de luchtkwaliteit, isolatie en het verhogen van de levensduur van een dak. De gemeente kent sinds 2014 een subsidie voor particulieren die hun dak vergroenen. Hiervan blijkt de afgelopen jaren nog onvoldoende gebruik te zijn gemaakt. D66 pleit dan ook om de subsidie meer te promoten en te continueren tot en met 2021. D66 wil dat de subsidie niet alleen voor particulieren beschikbaar komt, maar ook voor woningcorporaties, VVE's en ondernemers.  Met een motie roepen D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks en De Bossche Groenen het College van B&W op met een Aanvalsplan Groene Daken te komen.