Eerste duurzame verkeerslichten op Orthenseweg-Aartshertogenlaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-06-2020 | Gewijzigd op: 10-06-2020
Eerste duurzame verkeerslichten op Orthenseweg
Eerste duurzame verkeerslichten komen op de kruising Orthenseweg-Aartshertogenlaan te staan.
 


De eerste fase van de herinrichting van de kruising Aartshertogenlaan – Orthenseweg is bijna afgerond. Op maandag 15 juni 2020 start de tweede fase. Dan worden er duurzame -op zonne--energie aanstuurde-  verkeerlichten op de kruising geplaatst.
 De verkeersinstallatie staat op ‘cradle to cradle’ gecertificeerde masten. Dit zijn aluminium masten die tot 95% recyclebaar zijn. Ze komen in gebruik eind juli, wanneer de herinrichting is afgerond.
De verkeerslichten communiceren met weggebruikers en ze zijn voorbereid op de zelf rijdende auto. Het verkeerslicht weet bijvoorbeeld al op afstand dat er iemand aankomt, waardoor de installatie daar beter op kan inspelen. Zo springt een verkeerslicht eerder op groen als er verder niemand op de kruising staat. 
Op dezelfde plek richten we de kruising compacter in waardoor meer ruimte ontstaat voor groen. In het najaar planten we 62 extra nieuwe bomen en planten we de 37 bomen die in het depot staan terug.

Dezelfde soort verkeerslichten komt ook te staan bij de op- en afritten van de A59. Tegelijk komt die installatie, nu nog in het beheer van de Poort van Den Bosch (Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, BAM). Maar vanaf eind juli zorgt de gemeente  voortaan voor het beheer en onderhoud.

Update van bericht Start reconstructie van 15 april 2020 hieronder.
Beeld van de werkzaamheden reconstructie Orthenseweg. 
-Boven: lichte omleidingsroutes voor autoverkeer. Links Restaurant
Heinde en Verre [voorheen Metropole]. 
-Hieronder: Werkzaamheden met zand verplaatsen aan de Oostzijde
van de Orthenseweg [oneven nummerskant].


foto's © henk van esch, 29 april 2020.


Start reconstructie Orthenseweg en kruispunten met Citadellaan en Aartshertogenlaan en Akeleistraat.
 

....

Op maandag 15 april 2020 begint de herinrichting van de kruising Aartshertogenlaan – Orthenseweg die leidt tot een 30 km zone, bedoeld om het doorgaande verkeer te mijden.
Dat werk bestaat uit  een compactere kruising met minder rijbanen. Tegelijkertijd krijgen voetgangers en fietsers ruim baan. En komt ook meer ruimte voor groen door bijv. in het najaar 62 extra nieuwe bomen te planten.
De werkzaamheden zijn verdeeld  in twee fases. Op dinsdag 14 april start de eerste fase. We gaan dan aan de slag met een deel van de Orthenseweg en de Aartshertogenlaan. De rijbanen op de Orthenseweg worden niet allemaal tegelijkertijd afgesloten. We houden twee rijbanen open,

Op 15 juni 2020 begint de tweede fase , waarbij vooral de kruising Orthenseweg met de Akeleistraat wordt aangepakt. De weg is dan niet afgesloten voor het verkeer vanuit de Citadellaan, Vogelstraat en de Diezebrug richting Orthen. Masar wel voor verkeer vanuit Orthen richting de Orthenseweg. Ook de kruising Aartshertogenlaan – Orthenseweg blijft afgesloten.
 
.....
Zicht van voet Diezebrug op de werkzaamheden Orthenseweg.

foto's © paul kriele, 15 april 2020.
.....

Situatie Aartshertogenlaan
 
.....
-Hierboven: Materieel bezig op de kruising Orthenseweg -Aartshertogenlaan. Op de achtegrond de hoekflat Othhenseweg-Akeleistraat. Deze kruising komt te vervallen.
-Hieronder:  Materieel bezig aan het  begin Aarshertogenlaan met
zichtbaar de woningen op de Orthenseweg Noord- Oostzijde, 
de oneven nummers vanaf nr. 47 en de ingang Ackerdijckstraat [foto onderaan]. 

foto's © henk van esch, 15 april 2020.  
.....
.....
.....


Bericht van 5 juli 2019: Update van bericht hieronder: Kappen van bomen 
66 bomen verdwijnen bij de herinrichting kruispunt Orthenseweg- Akeleistraat- Aartshertogenlaan. Daarvan worden er 44 herplant. De rest krijgt elders een nieuwe plek .

Bericht van 8 oktober  2018: Herinrichting Orthensweg  ontlasting Akeliestraat
Op het grote kruispunt Orthenseweg/Aartshertogenlaan word de Akeleistraat en de parallelweg langs Metropole ontlast van inkomend verkeer  die richting  Orthenpoort /Gruttostraat rijden. Op dat kruispunt is de rijbaan langs Metropole geblokkeerd naar die winkels: AH, Amazing Oriental en Nettorama.  

In plaats daarvan is er een nieuwe ovaalvormige kruising- door de gemeente een - voorrangspleintje genoemd-voorzien. Het is gesitueerd dichterbij dat winkelcentrum, precies thv de Kamillestraat.  Dit pleintje krijgt geen verkeerslichten.
De twee dubbelsbaanswegen worden teruggebracht naar twee enkelbaanswegen met hier en daar uitvoegstroken. 

Vanavond, maandag 8 oktober 2018 is er in De Slinger een info-avond over die verkeers maatregelen.
 

Het kruispunt Orthenseweg-Aartshertogenlaan, meer links op deze plattegrond en de nieuwe ovaalvormige kruising, precies thv de Kamillestraat.
Rechts daarachter [bovenin het plaatje] Orthenpoort/Gruttostraat met de winkels als AH, Nettorama en als  nieuwe zaak Amazing Oriental. 

Rechts onder is te zien
dat vanaf de ovaalvormige kruising naar de Rijckevorsel van Kessellaan kan worden afgeslagen.


................................................
 
 
Op deze plattegrond is de
voorgaande een kwart slag
gedraaid. Bovenaan de nieuwe, ovaalvormige  kruising thv de Kamillestraat.

Vanaf het oude kruispunt Orthenseweg -Aartshertogenlaan kan het verkeer
niet meer afslaan en langs Metropole 
en dan doorrijden naar Orthenpoort.


Er is door die nieuwe kruising
ook de mogelijkheid gekomen om af
te slaan naar de RijckevorselvanKesellaan. 

........................................................................
 

Bericht van 26 januari 2018 : Vragen door D66 over reconstructie kruispunt  Orthenseweg- Aartshertogenlaan.

 De gemeente antwoordt per brief [dd. 23-01-2018] op devragen gesteld door D66[dd. 11-12-2017] over de voorgenomen reconstructies van de Orthenseweg tbv van het verkeer van en naar  het bedrijfsterrein Gruttostraat.
Verkeer van de hoofdrijbanen komt in conflict met het van het bedrijfstererein terugkerend verkeer naar de hoofdrijbanen. D66, Robbert van Schaik en René van den Kerkhof spreken van 'een verkeerschaos'.
 
Bedrijfspark Gruttostraat, ook wel Orthenpoort geheten. Oorspronkelijk Van Haren schoenfabriek,
later Raak meubelzaak


Voorheen Bristol, Halfords en de Marskramer, waar Amazing Oriental en om de hoek de Action is gekomen.
 
foto's © paul kriele, 9 september 2017.

Maar de gemeente zegt al bij voorbaat dat ze door uiteenlopend eigendomsrecht van groenstroken langs de hoofdrijbanen, bij ProRail, afhankelijk is van meerdere partijen.
De drukte is ook toegenomen door nieuwe vestigingen van Kruidvat, Action en Amazing Oriental, aldus de brief. Maar er wordt, aldus de gemeente, ook gebruik gemaakt van gratis parkeren door bezoekers aan station en de binnenstad 

D66 vraagt welke stappen zullen worden ondernomen  tav de parkeerdruk en tav de verkeersafwikkeling.Wat de parkeerdruk betreft: daarover volgt in het eerste kwartaal van 2018 een onderzoek ! Tav van het verkeer:  Nadat de uitslag van het onderzoek bekend is worden overwogen:  een parkeerregime, spreiden van bezoekers, een openbare parkeervoorziening  en het benutten van private parkeerplekken.
En tav van vragen over de bereikbaarheid per fiets antwoordt de gemeente dat uiteraard daarin ook de uitslag van dat onderzoek meespeelt. Er zullen voldoende stallingsmogelijkheden komen en de bereikbaarheid per fiets dienst optimaal te worden [..].
De gemeente probeert ook nog via eigenaresse van Raak [DBN] naar alternatieve gebruiksmogelijkheden te zoeken. 

Terug naar boven