Nog weinig gebruik van bouwen dmv Particuliere Opdrachten [CPO]

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-02-2018 | Gewijzigd op: 15-02-2018
D66 pleit in een brief [dd. 12022018] voor meer Collectief Particulier Opdrachtgeverschap [CPO], met name wat betreft gemeentelijke !panden. Daarom vraagt zij aan B&W meer gemeentelijke panden en gronden tbv CPO in te zetten.

Er zijn momenteel bewonersgroepen  -al  langdurig- bezig om  dergelijke projecten op te zetten, maar dat heeft nog niet geleid tot iets concreets, aldus D66, die er schriftelijke vragen over stelt.

Er zijn  meerdere leegstaande gebouwen, zoals scholen, maar die houdt de gemeente vrij voor andere doeleinden. 
Vorig jaar juni nog werd een motie aangenomen waarin de gemeente werd opgegeroepen actief op zoek te gaan naar locaties en gebouwen die voor CPO in aanmerking kunnen komen.