D66 wil eenmalige verhoging subsidie 'Groene daken'

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-06-2018 Vanwege het succes wil D66 een eenmalige verhoging van het subsidieplafond 'Groene Daken'. Dat het een succes is bewijst al dat de subsdidiepot in april 2018 leeg raakte. Groene daken zijn niet alleen leuk om te zien, maar leveren een significante bijdrage aan het verduurzamen van onze gemeente.Deze subsidie is beschikbaar voor individuele bewoners, VVE’s en buurtinitiatieven. Hiermee wordt deze subsidie voor een breed deel van onze bevolking voor 2018 gegarandeerd.
Wethouder Mike van der Geld (D66) heeft tevens toegezegd te zoeken naar een structurele manier voor het stimuleren van groene daken.
Groene daken helpen namelijk mee aan het verbeteren van de luchtkwaliteit (en dus onze gezondheid), zijn een middel om de riolering te ontlasten door tijdelijk regenwater vast te houden, zorgen voor verkoeling tijdens hete periodes, leveren extra isolatie en beschermen de onderliggende bitumen daken tegen schadelijke UV-straling. Daarnaast bieden groene daken kansen voor de ontwikkeling van flora en fauna. Zo kan bijvoorbeeld het wilde bijenbestand, dat de laatste jaren onder druk staat, zich herstellen.