D66 klaagt, namens bewoners, over toename aantal bussen op Koningsweg

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-11-2018 | Gewijzigd op: 01-11-2018

Vooruitlopend op een Groene Campus op de Onderwijsboulevard heeft Arriva de routes van de buslijnen gewijzigd. De buslijnen rijden in 2019 niet meer via de Onderwijsboulevard maar via Vlijmenseweg-Koningsweg. Deze routewijziging brengt met zich mee dat het aantal bussen dat dagelijks over de Koningsweg rijdt in 2019 fors stijgt. “De bewoners in ‘t Zand geven aan dat het om een toename van 480 bussen per dag gaat. We zijn net als de bewoners overvallen door deze aantallen. Deze toename staat ook niet in lijn met het autoluwe karakter van de Oranjeboulevard, die eind 2019 wordt aangelegd. We vragen het College om snel met Arriva tot alternatieve oplossingen te komen" aldus van den Kerkhof van D66. 

Koningsweg en Jiulanaplein raken overbelast door aantal bussen.

foto © paul kriele, 24 augustus 2018.
.............................................................
 
 

De komende jaren worden verkeersmaatregelen doorgevoerd in de Bossche Spoorzone ten behoeve van een bereikbare en gezonde stad. D66 is groot voorstander van een gedeeltelijke afsluiting van de Onderwijsboulevard en de aanleg van de 30 km/uur binnenstadsring. De partij vraagt het College nu om een integrale benadering op deze ontwikkelingen om een forse toename van het aantal bussen op de Koningsweg tegen te gaan.