Drukte op Koningsweg is zelf gekozen besluit van de politiek....

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-12-2018 | Gewijzigd op: 04-12-2018
B&W antwoordt [brief dd. 04122018] op vragen van D66 [brief dd. 01-112018door  [Kerkhof en Verbruggen] over de te verwachten drukte [toename bussen] op de Koningsweg [in te richten Oranjeboulevard/Heetmanplein] dat indertijd de gemeenteraad zelf over deze aspecten [Onderwijsboulevard voor langzaam verkeer] en herinrichting Koningsweg e.o. tot Oranjeboulevard], hebben besloten.

Het nieuwe Julianaplein waar
het tot confrontaties tussen
het regulier en Arriva-verkeer leidt.


foto © paul kriele, 24 augustus 2018.
...............................................................

Wat betreft de Koningsweg, daar is het verkeer dankzij onder meer de Gementweg sterk afgenomen: van 17.500 naar 12.500  ofwel 5.000 voertuigen. In de brief van  B&W wordt de Koersnota aangehaald,  waaruit blijkt dat de ontwikkelingen volgens de verwachtingen kloppen. Met andere woorden op de Koningsweg halveert het aantal voertuigen. In 2019 komt dat uit op 8.900 ipv 17.500.  

Toename van 564 bussen door de verplaatsing van de rloute Onderwijsboulevard naar Koningsweg is niet strijdig met de Koersnota. Omdat eind 2019 het aantal elektrisch aangedreven bussen op 60 % komt te liggen. En eind 2024 alle stads -en streekbussen electrisch zullen rijden [zero emissie], zal ook nog de snelheid van het verkeer afneomen.
Een optelsom van factoren maakt dat de verschillende effecten  elkaar in balans houden.
Mochten er op het Julianaplein onverhoopt problemen opdoemen dan wordt bezien welke maatregelen nodig zijn. 

Er volgt ivm de ontwikkeling Spoorzone ook nog een knelpuntenanalyse van de hoofdinfrastructuur [binnenstad en Spoorzone].