Aanleg fietsvlonders in de Muntel en op de Vliert

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-02-2020 | Gewijzigd op: 20-02-2020
Als antwoord op de najaar 2019 door D66 geuite wens om in de wijken fietsvlonders aan te leggen, komt B&W nu met de uitvoering van dat plan.

Bij wijze van proef  gaat de gemeente in de Muntel enkele fietsvlonders aanleggen. Stallingen voor bewoners die  hun fiets niet in een schuurtje of huis kunnen zetten, maar noodgedwongen in de openbare ruimte
In de Muntel en op de Vliert komen die openbare stallingen op de Aartshertogenlaan, Van der Weeghensingel en het Taxandriaplein. De stoep blijft voor iedereen toegankelijk en bewoners en bezoekers kunnen toch de fiets in de buurt parkeren.  De fietsenstalling worden permanent als de proef van drie maanden voor de gemeente en voor de bewoners is geslaagd.

Bericht van 14 juni 2019 D66 wil fietsvlonders in de wijken
D66 wil in woonwijken van de stad  fietsvlonders aan laten leggen. Een fietsvlonder is een plank met vier fietsbeugels en plaats voor acht fietsen. De vlonder, bedoeld voor onmwonenden voor wie door de smalle straten geen plaats is voor  hun fiets, heeft dezelfde afmetingen als een parkeervak voor auto's. 
Bewoners kunnen bij de gemeente een fietsvlonder voor drie maanden aanvragen. Gedurende die peridoe wordt de vlonder op een parkeervak geplaatst.
D66 wil dit plan als pilot starten. In die periode wordt bekeken of er  voldoende draagvlak is voor een permanente fietsenstalling. Daarvoor kan dan een parkeervak gaan dienen.
Fietsvlonders in de stad. Dus niet in winkelstraten  waar de overdaad aan fietsen een ergenis is voor  voetgangers en winkeliers, maar in de woonwijken ...