Meer kunst in Openbare Ruimte

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-09-2019 Op een motie van Groen Links en D66 [raadsvergadering dd.02-07-2019] over de behoefte aan 'Meer kunst in de openbare ruimte ' [o.a.exposities door studenten en kunstenaars] antwoordt B&W [dd.8-7-2019]  positief. Onder meer staat in dat antwoord: Een verdere profilering van Den Bosch als ‘Cultuurstad van het Zuiden’. Binnen het huidige Uitvoeringsprogramma Onderhoud Openbare Ruimte (UPOR) is een cultuurcriterium opgenomen.
Iets concreter klinkt het antwoord met: Dat heeft als doel kunsttoepassingen daadwerkelijk onderdeel te laten zijn van renovaties en groot onderhoud van de openbare ruimte, aldus B&W die met de Kunstakademie daarover in gesprek is. B&W vindt de suggestie in de motie positief. 
...
Meer gedetaillleerdse informatie van B&W volgt met : Daarnaast gaan we bij kunstorganisaties en kunstenaars na of zij belangstelling hebben voor dergelijke exposities. We denken bijvoorbeeld aan “Ongekend”, de kunstenaarsorganisatie van academiestudenten, STOK, Stichting Atelierroute, enz. Daarnaast nemen we het idee van tijdelijke exposities in de openbare ruimte mee bij de activiteiten rondom de Dataweek, met name rondom het Grenko-terrein. Verder zijn we in gesprek met de kunstacademie om projecten op te zetten waarbij studenten worden uitgedaagd na te denken over kunsttoepassingen in de responsieve/slimme buitenruimte in en rond de Spoorzone, en deze toe te passen . Ook rondom de Dataweek besteden we aandacht aan dit onderwerp. Verder is ons voornemen om in Brabantstad verband rond dit thema een residencie op te zetten. Hier kunnen internationale kunstenaars experimenten aangaan.
Voor het programma internationalisering van Brabantstad heeft de minister geld beschikbaar gesteld voor uitwisseling waarbij buitenlandse kunstenaars een periode in de stad werken, aan een thema. We proberen een dergelijke residencie op dit thema te realiseren, aldus besluit B&W haar antwoord.