Wel/geen reclame in de bus: D66 wil extra een Ja/Ja sticker invoeren

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-09-2019 | Gewijzigd op: 26-09-2019
....D66 wil in de stad, om onnodig reclame tegen te gaan, een Ja/Ja sticker invoeren. Dat is dus omgekeerd als nu van toepassing is.  Daarmee geeft men bewust aan wel  reclame in de bus te willen. Dus een omgekeerde  aanduiding die nog eens het duurzaamheidsaspect benadrukt. D66 stelde er al eerder [februari 2018] vragen over. Maar toen was het College niet bereid de Ja/Ja sticker in te voeren. Door het nieuwe bestuursakkoord,  waarin duurzaam en vernieuwend  centraal staan, is er meer kans dat het College nu wel akkoord gaat.