Motie van D66 voor groenere Onderwijsboulevard

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-02-2020 D66 dient in de raadsvergadering van 3 maart a.s. een motie in om de Onderwijsboulevard  groener en veiliger te maken. Die actie volgt op het intrekken door de gemeente van de proef [living lab] met een gedeeltelijke afsluiting van de Onderwijsboulevard.
Ook D66 wenst een gedeeltelijke verkeersbeperking met als doel een groener en veiliger zone. Dat dient te verlopen via een  een nieuw ontwerp voor de herinrichting, welk plan met alle partijen dient te worden doorlopen. Kernbegrippen in dat ontwerp zijn: meer groen en ruimte voor de voetganger, de fiets dient centraal te staan en de auto is een gast.