PvdA, D66 Bossche Groenen: geen zendmast bij een kinderdagverblijf.

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-03-2020 | Gewijzigd op: 12-03-2020

PvdA, D66 en de Bossche Groenen zetten grote vraagtekens bij de voorgenomen plaatsing van een zendmast bij een kinderdagverblijf in De Groote Wielen. De partij vraagt B&W naar een alternatieve plek te zoeken. Bewoners van de Groote Wielen en de eigenaar van Stadsboerderij Eyghentijds uitten eerder hun zorgen over de voorgenomen plaatsing van zendmast bij Stadsboerderij Eyghentijds. De beoogde locatie is op gemeentelijke grondgebied naast de Stadsboerderij waar tevens een kinderdagverblijf is gevestigd. Naast dat de zendmast niet voldoet aan een aantal punten uit de Nota Antennebeleid 2016, blijkt de voorgenomen locatie ook in strijd met een eerdere toelichting van de gemeente op het Antennebeleid. In die toelichting staat dat in beginsel bij gebouwen met zogenaamde softe functies (kinderdagverblijven, basisscholen, verzorgings- en verpleegtehuizen voor ouderen e.d.) geen antenne-installaties worden geplaatst. Daarmee is dus de gekozen locatie in strijd.
Volgens  de telecomaanbieder is deze locatie noodzakelijk voor een mobiele dekking in Empel en de Groote Wielen.