D66: Gelijke kansen bij toewijzing nieuwbouw

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-10-2020 | Gewijzigd op: 09-10-2020
D66 vraagt in een brief  [dd.9-10-2020] aan B&W om duidelijkheid bij  de toewijzing van een nieuwbouwwoning. Daar bestaat geen duidelijkheid over, laat staan dat bij misbruik in de procedure er geen sprake is van gelijke kansen.

 Een gebrek aan nationale en lokale regels kan zorgen voor het omzeilen van afgesproken maximumprijzen en ontransparante toewijzingsprocedures voor nieuwbouwwoningen, zo meldde het NRC kortgeleden.
De fractie van D66 bvraagt  aan B&W om duidelijkheid bij de toewijzingen van nieuwbouwwoningen.  In de gemeente is sprake van krappe woningmarkt. Als er nieuwbouwwoningen opgeleverd worden, schrijven meer mensen zich in dan er woningen beschikbaar zijn en is de concurrentie groot.
D66 wil weten hoe het in de gemeente met toewijzingen gaat. Er is bijv.  in andere gemeenten sprake dat woningen worden toegewezen aan woningzoekenden met een netwerk. Bij uitloting is dat erg vervelend, zeker als de procedure niet duidelijk noch controleerbaar is.
Geert Verbruggen:' Door in te schrijven op ‘pluspakketten’ of ‘upgrades’ maken potentiële kopers meer kans op de toewijzing van een nieuwe woning. Hierdoor worden de woningen te duur voor de oorspronkelijke doelgroep'. De fractie wil weten of diepraktijken ook in Den Bosch voorkomen en welke mogelijkheden het College heeft ingeval van misbruik.