D66 vraagt om meer aanpak en huisvesting voor dak-en thuislozen

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-10-2020
Mede omdat het aantal dak-en thuislozen volgens het CBS de laatste tien jaar is verdubbeld naar 40.000 stelt D66 aan B&W vragen over het tekort aan woonruimte voor deze groep. Want onder jongeren 18-30 jaar is dat aantal zelfs verdrievoudigd.
Volgens D66 is het aantal thuislozen in Den Bosch niet alleen in de binnenstad, maar ook in de wijken daar om heen sterk toegenomen. De fractie wil een aanpak gericht op preventie en huisvesting.
Ze vraagt of B&W deze groep daadwerkelijk in beeld heeft en er plannen voor extra maatregelen al in voorbereiding zijn, en als die er zijn hoeveel  extra woonplekken,denkt u dat die  realiseerbaar zijn? .
Ook over de huidige dag-en nachtopvang stelt D66 vragen zoals over de plannen tot samenvoeging, al of niet voor thuislozen met een verslavingsproblematiek
Tot slot is de vraag: Bent u bekend met de overlast in de omgeving van de Oranje Nassaulaan en wat gaat u daar dan aan doen?