D66 prominenten doen Den Bosch aan

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-02-2010 | Gewijzigd op: 15-02-2012
Vandaag- vijdag 19 februari 2010 - bezocht/bezoekt een D66-delegatie de stad. Het gezelschap olv de fractieleider voor D66 in het Europees Parlement Sophie in 't Veld en 2e Kamerlid Fatma Koser Kaya en 1e kamerlid Gerard Schouw maakten een wandeling vanaf het de Antoniuskapel via het Jeroen Boschcentrum naar de Markt en het station.
Ook de kandidaat-raadsleden voor de lokale fractie van D66, gekleed in wit gewatteerde jacks met groen D66logo, versterkten de ploeg met flyeren en het aanspreken van voorbijgangers.

Links: de aankomst van de partijbus uit Den Haag met Sophie in 't Veld [fractieleider D66 Europees parlement] en Fatma Koser Kaya en senator [1e Kamerlid] Gerard Schouw.
Op de buitenkant van de bus staat groot uitgebeeld Kamerlid Alexander Pechtold.

Boven: Poserend voor de bus staan de Bossche fractieleider Jan Smit 3e v.l., naast [met hoed] Fatma Koser Kaya en dan Sophie in 't Veld en vervolgens Gerard Schouw en enkele Bossche D66-partijleden.

foto 's © paul kriele, 19 februari 2010.

De D66 fractie noemt als speerpunten voor de komende jaren: als alternatief voor de parkeergarage Hekellaan het investeren in openbaar vervoer. Specifiek geeft D66 dan aan het investeren in transferia, de bouw van een station 'Maaspoort' en de aanleg van een Oost-Westverbinding met Rosmalen.
Ook wil D66 kleinere hostels en het oprichten van een topkennisinstituut voor de -duurzame- bouw.
Bezuinigingen, daar valt niet aan te ontkomen, zegt kandidaat-fractielid voor de gemeenteraad  Matthijs van Miltenburg: bijvoorbeeld het beter besteden van de Essentgelden in duurzaamheid, een beperkter financiering van de viering van het Jeroen Boschjaar. Doordat de provincie 200 miljoen gaat bezuinigen treft dat ook de gemeentelijke uitgaven, zeker die de provincie voor de gemeente financiert, zegt Van Miltenburg en noemt o.a. een bezoekerscentrum bii de St.Jan, een Ponte Palazzo in het Paleiskwartier en de verkeersmaatregelen rond het stationsgebied. Ook - voordat tot nieuwbouw van een theater wordt besloten - eerst een studie verrichten over de nut en noodzaak van een nieuw theater aan de Parade.

Terug naar boven