D66 Wietpas biedt geen oplossing drugscriminaliteit

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-12-2010 | Gewijzigd op: 15-02-2012


D66 vindt de Wietpas in de Brabantse steden ongewenst. Noch het probleem van de achterdeur bij de coffeeshops, noch de problemen aan de voordeur - zoals meer overlast door drugstoeristen - wordt opgelost.
Na overleg van de Brabantse burgemeesters met  minister Opstelten heeft de minister een Taskforce ingesteld om de zware criminaliteit aan te pakken en aangekondigd de Wietpas versneld in te gaan voeren, wat volgens het Europees Hof van Justitie mag.
D66 is van mening dat het Nederlandse gedoogbeleid voor softdrugs goed functioneert. De situatie rond de coffeeshops is verantwoord, de straathandel is verminderd en de overlast is beheersbaar, zegt fractievoorzitter Jan Smit,
Door invoering van de Wietpas zal de overlast stijgen en de straathandel toenemen.
--
Zie ook de site van D66: www.d66shertogenbosch.nl