D66 wil discussie over integriteit ambtenaren + bestuurders

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-01-2011 | Gewijzigd op: 15-02-2012
D66 wil meer aandacht voor integriteit binnen politiek en ambtelijk apparaat van de gemeente. Het huidige integriteitbeleid bestaat vooral uit papieren stukken. ‘Integer handelen is iets wat juist tussen de oren moet zitten bij iedereen die werkt in een publieke organisatie’, vindt fractievoorzitter Jan Smit. ‘Zij hebben een voorbeeldfunctie.’

De Vrije Universiteit van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar integriteitbeleid bij gemeenten. Landelijk is het aantal lokale onderzoeken naar integer handelen fors toegenomen. In 2003 werden er 135 onderzoeken gedaan. Het afgelopen jaar is dat opgelopen tot 301. Het gaat in de meeste gevallen om fraude en corruptie. Volgens de VU komt de forse groei vooral door toenemende aandacht voor integriteit binnen de gemeenten.

'Dat er in Den Bosch nauwelijks integriteitproblemen zijn volgt mogelijk niet dat de Bossche politici en ambtenaren braver zijn dan in de rest van het land, maar waarschijnlijk krijgt het onderwerp te weinig aandacht, waardoor dit soort
zaken niet boven tafel komen,’ zegt fractieleider Jan Smit.
D66 wil het onderwerp integriteit jaarlijks laten terugkeren op de politieke agenda. Daarvoor heeft de partij de discussienotitie Integriteitbeleid geschreven waarover de gemeenteraad de komende maand vergadert.