D66 stelt vragen over het beleid rond coffeeshops

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-10-2011 | Gewijzigd op: 15-02-2012
D66 heeft naar aanleiding van de berichtgeving in de Telegraaf van 28 oktober j.l. schriftelijk aan het College van B&W gevraagd wat de gevolgen voor de stad zijn als per 1 januari 2012 de coffeeshops besloten clubs worden.

De vragen van fractieleider Jan Smit komen met name in hem op omdat de gemeenteraad op 25 januari sprak over de motie Wietpas van D66 en zich keerde tegen de ombouw van de coffeshop naar een besloten club. 
 
  -Links boven: Pistache op het Emmapein  en..
-Boven Speak Easy in de Snellestraat 47.
-Links In de Hinthamerstraat [o.a.Chip'n dale ] en op het einde van de Maastrichtseweg [voorheen Twins] zijn er ook nog eens- tezamen - drie
.

foto's © paul kriele, 19 augustus 2008 [l.] en 6 maart 2010.

De fractie vraagt zich af wat de beoogde gevolgen zijn als die shops feitelijk sluiten voor een brede doelgroep
en wat heeft het College met de in januari 2011 aangenomen motie gedaan? 
De link naar de motie wietpas van januari j.l. en het artikel:  D66: Wietpas biedt geen oplossing  drugsprobleem dd. 22- 12 2010.