D66 wil publicatie van onkostenvergoedingen B&W

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-02-2012 | Gewijzigd op: 28-02-2012
De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de bestuurskosten van burgemeester Ton Rombouts en de overige leden B&W. Van 16 grote gemeenten, waarvan RTL al vroeg naar de onkostenvergoeding, zijn die bedragen en de posten al op internet gepubliceerd. Van ’s-Hertogenbosch zijn de gegevens van onkostenvergoedingen en declaraties nog niet bekend omdat de stad niet was aangeschreven. Dat doet dus nu D66.