D66 stelt-nav Deloitte-onderzoek-vragen over beperkt vestigingsklimaat

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-03-2012 D66 fractieleider Jan Smit stelt in een brief  [11 maart 2012] vragen aan het College over de uitslagen van een Deloitte-onderzoek, waarin de stad er bekaaid afkwam als het om het vestigingsklimaat gaat. Van de onderzochte gemeenten presteert  Den Bosch het slechtst. Zie artikel 'Den Bosch laagste genoteerd als vestigingsplaats' dd. 3 maart 2012.

D66 vraagt:
-Hoe het College over dat rapport oordeelt, met name wanneer door de zakenwereld het cultureel aanbod wordt bekritiseerd. Wat is dan de reactie van B&W, afgezet tegen haar 'culturele' ambities?
-De stad heeft - nog slechter dan de andere Brabantse steden- een erg beperkt aanbod gekwalificeerd personeel. De meeste ondernemers zijn ontevreden over de aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt. Welke verklaring heeft het College hiervoor?
-De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening staat op een laag peil. Met name deskundigheid, handelingssnelheid en behulpzaamheid scoren slecht. Dat is teleurstellend, stelt fractieleider Jan Smit. Wat gaat u doen om hierin verandering te brengen?