D66: Meer openbaarheid raadsbijeenkomsten

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-05-2012 | Gewijzigd op: 05-05-2012
De fractie van D66 wil dat de bijpraatsessies door ambtenaren met de raadsfracties ook voor het publiek toegankelijk worden. Deze zgn. informatiebijeenkomsten van de gemeenteraad gebeuren nog achter gesloten deuren. 'Dat is  niet meer van deze tijd,' zegt fractieleider Jan Smit.  'Burgers willen meer transparantie.' 

Bij informatiebijeenkomsten, die 'automatisch niet openbaar zijn..' worden raadsleden vaak technisch bijgepraat door ambtenaren of andere deskundigen. De opzet  is om daarbij ambtenaren buiten de politiek[-e discussie] te houden. Er kan ook 'vrijelijker' worden gediscussieerd. D66 wil een eind maken aan dat automatisme. 'Het politieke proces behoort zoveel mogelijk in de openbaarheid plaats te vinden,' stelt zij in een discussienota die binnenkort  in de commissie Bestuurszaken ter sprake komt.