D66 vreest gevolgen bezuiniging op huisvesting onderwijs

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-11-2012 De gemeente Den Bosch wil vanaf 2015 jaarlijkse € 2,3 miljoen korten op het onderwijs, omdat het kabinet deze bezuiniging ons oplegt, zeggen B&W. 
Maar de D66-fractie vreest de gevolgen voor bezuinigingen op de huisvesting van Bossche onderwijsinstellingen.
De nieuwe regering bezuinigt voor 256 miljoen op onderwijshuisvesting. De gemeente wil het deel dat Den Bosch hierdoor misloopt (€2,3 miljoen euro), voor rekening brengen van het onderwijs zelf. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor bestaande nieuwbouw- en renovatieplannen. “We moeten proberen zoveel mogelijk de bezuiniging van het Rijk op te vangen, zodat scholen niet de dupe worden”, stelt D66-fractievoorzitter Jan Smit.

Wat de gevolgen van de plannen van het college exact zijn, is nog onduidelijk. Voor 2016 is er nieuwbouw gepland voor basisschool Aquamarijnen en De Driestroom. Het jaar daarop staat een groot project voor de Groote Wielen op de rol en nieuwbouw voor De Rietlanden. D66 gaat het college vragen op zo’n kort mogelijke termijn helderheid te geven over de plannen.