D66 wil extra inzet preventie schoolverzuim

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-03-2013 'Den Bosch' aan het tegen gaan van schoolverzuim goed ten opzichte van andere Brabantse gemeentes. Toch zijn er nog  betere resultaten te halen zegt D66. 'Vroege interventie en goede samenwerking kan grotere problemen voorkomen voor jongeren. Daarom willen wij een discusssienotitie opstellen.'

Mike van der Geld (commissielid MO voor D66): “De decentralisatie van de jeugdzorg wordt in ’s-Hertogenbosch versneld doorgevoerd.. Veel zorgtaken rondom jongeren komen bij de gemeente te liggen. Wanneer je die taken vervlecht en bijvoorbeeld goed samenwerkt met straatcoaches, jeugdzorg en scholen kun je meer jongeren een goede toekomst bezorgen. En een opleiding is daar een belangrijke voorwaarde voor.”

De discussienotitie van D66 tracht de mogelijkheden voor de gemeente te verkennen. Ideeën variëren van het beter betrekken van ouders, tot vroeg optreden.
 De notitie wordt op 6 maart a.s. besproken in de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen (MO).