D66 is bezorgd om bezuinigingen kinderopvang

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-03-2013 D66 is bezorgd over de ongewenste gevolgen van de Rijksbezuinigingen op de kinderopvang, bijv. voor de basisscholen. Daarom vraagt zij het College van B&W wat de risico’s zij in de gevallen waar de kinderopvangcentra in hetzelfde gebouw zit als de basisschool. 
De gemeente is verantwoordelijk voor de schoolgebouwen, zegt Mike van der Geld, die ook naar de actuele stand van zaken vraagt, zodat er vroegtijdig op de problemen kan worden ingehaakt.