D66: gevolgen bezuinigingen kinderopvang

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-04-2013 | Gewijzigd op: 26-04-2013
Het College van B&W heeft op de schriftelijke vragen van D66 over de bezuinigingen bij de kinderopvang gereageerd.  Inmiddels zijn drie locaties voor buitenschoolse opvang [BSO] gesloten.
Daar boven op komt dat de gemeente huurinkomsten mist doordat deze ruimten niet meer verhuurd worden. De gemeente is op zoek naar nieuwe huurders.
D66 zal deze situatie opnieuw agenderen tijdens de aankomende discussie over de onderwijshuisvestingsreserve, die snel in omvang afneemt.

Andere negatieve gevolgen van de sluiting van de Buitenschoolse opvang: meer kinderen missen voorschoolse educatie, en meer kinderen brengen nu de middaguren zonder toezicht door. Ook zal de opvang in het informele circuit (zonder toezicht) toenemen.