Extreme vervoerskosten stadsbestuur leidt tot vragen D66

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-06-2013 | Gewijzigd op: 10-06-2013
Nav de hoge vervoerskosten [taxi en leaseauto's] door  stadsbestuurders en gemeentesecretaris [periode juni 2010-t/m december 2012] stelt de fractie van D66 vragen aan het College. Onlangs [per 1 januari 2013]* werden de kosten van gemeentebestuur openbaar, waardoor e.e.a. aan het licht kwam.

Raadslid Matthijs van Miltenburg vraagt  in zijn brief dd. 8 juni 2013 of de in de media gepubliceerde bedragen aan gemaakte vervoerskosten voor burgemeester, wethouders en de gemeentesecretaris kloppen?
- Is het juist dat ook de gemeentesecretaris in afwijking van de regels voor dienstreizen in hoofdzaak gebruik maakt  van een taxi?  Zo ja, op welk basis? en gaat dat ook op voor andere hogere ambtenaren?  
- Bent u bereid de kosten verder terug te dringen in het licht van de bezuinigingen en u als voorbeeld stellend? 


*zie artikel: 'Voor het eerst de kosten stadsbestuur tansparant dd. 30 mei 2013.