D66 stelt vragen over houding Rombouts inzake de Wiettop

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-01-2014 | Gewijzigd op: 27-01-2014

D66 wil dat burgemeester Rombouts vrijdag 31 januari naar de wiettop gaat in Utrecht. Nagenoeg alle grote steden zijn daar vertegenwoordigd. Inzet van de top is om via gereguleerde wietteelt de criminaliteit aan banden te leggen.* Burgemeester Rombouts ziet niets in proeven met het reguleren van cannabisteelt. Zijn collega’s in o.a. Eindhoven, Breda en Tilburg wel.  De huidige repressieve aanpak is ‘dweilen met de kraan open’, zeggen Rombouts collegae.

De opstelling van de Bossche burgemeester begint steeds ongeloofwaardiger te worden. Binnen de Taskforce Brabant werkt zijn stad samen met andere grote gemeenten bij de bestrijding van cannabisgerelateerde criminaliteit.
Fractieleider Jan Smit: 'Kun je wel goed samenwerken als partners zo totaal verschillend denken over de aanpak van deze vorm van criminaliteit. Rombouts moet samen optrekken met zijn collega’s en meer openstaan voor experimenten met gereguleerde teelt.'
 
Morgen vraagt Smit in de raadsvergadering onder meer:
-of de burgemeester naar de wiettop in Utrecht gaat en zo nee, waarom niet?
-Steunt u het dan te presenteren manifest Joint Regulation. Zo nee, waarom niet?
-Beseft u de aparte positie die Den Bosch hierin inneemt en de repercussies op de onderlinge samenwerking?

*Zie  ook het artikel in de NRC [27012014/pag. 4] over de starre visie [..] van minister Opstelten tegenover de tegengestelde mening van vele Nederlandse gemeenten.