Bosch Belang: Balkenendenorm ook voor ambtenaren

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-01-2009 | Gewijzigd op: 16-02-2012
Bosch Belang wil -ook in gemeentelijk verband - de inkomens aan grenzen stellen. Aanleiding van vragen die fractieleider Paul van der Krabben aan B&W stelt is het inkomen van de oud-directeur van de Weenergroep René Holsteijn die bij zijn gedwongen vertrek, ruim drie ton mee kreeg. Voor BB is dat beloningsbedrag te hoog, hoger dan de Balkenendenorm.
Daarom mogen die bedragen, die voor gemeente-ambtenaren en voor  functionarissen van Bossche instellingen gelden, niet hoger liggen dan het salaris van  burgemeester Rombouts.
'De gemeente dient als werkgever maximale openheid te betrachten,'  zo staat in de brief van 31 december 2008 te lezen. 
Daarin vraagt de raadsfractie welke actie B&W gaan ondernemen en of zij de raad daarover en over de topinkomens wil informeren.