Bosch Belang bevraagt College over teneur in Zwarte Piettraditie

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-09-2014 | Gewijzigd op: 17-09-2014
Bosch Belang, die gezamenlijk met Leefbaar en Stadspartij Knillis op één lijst als 'Onafhankelijke Raadsgroepering' de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen ingaat, heeft  in een brief dd.14 septembr 2014, vragen gesteld over de Zwarte Piettraditie.
Bij monde van Frans van Valkenburg bevraagt zij het College, en met name de burgemeester, wat zijn mening is over de tendens Zwart Piet af te schaffen en of de gemeente met die teneur mee moet doen?
Bosch Belang stelt zelfs de subsidie aan de stichting Intocht Sint Nikolaas ter discussie als er  een nieuwe trend  [nieuw lied] in deze Sint Nicolaastraditie gaat ontstaan.

Uniformering van intocht Sint Nikolaas
De Gemeente is bezig in- samenwerking van de comité's Intocht Sint Nicolaas de intochten in Rosmalen, Nuland, Vinkel, Engelen en Empel te uniformeren. Een actie is onder meer via digipanel de inwoners te bevragen hoe zij over die intocht denken. De Raad van State houdt op16 oktober een zitting waarin een uitspraak over sint nicolaasintochten wordt verwacht.  Aanleiding is het beroep dat burgemeester Eberhard van der Laan indiende tegen de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank over zijn 'onzorgvuldige' aanpak van die intocht. Van der Laan had meer naar de bezwaarmakers moeten luisteren.