Inspanning gemeente bij arbeidsplaatsing bij Hudson'sBay

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-04-2017 | Gewijzigd op: 15-06-2017
....De gemeente zal, daar waar mogelijk is, inspanningen doen via  WeenerXL- om voormalige werknemers van V&D bij Hudson's Bay geplaatst te zien krijgen. Dat antwoordt B&W [brief van 19 april 2017] op vragen van Bosch Belang [dd. 6 maart 2017].  
Ook al zouden die kandidaten er op achteruit gaan, dan verwijst de gemeente naar een bestaande regeling die een aanvulling mogelijk maakt op de bijstandsuitkering voor diegenen die bij een te werksteling dan lager zouden uitkomen.
'Iedereen moet kunnen beschikken over een inkomen op minimaal bijstandniveau,' aldus de brief van B&W. 'Waar nodig zullen we op maat afspraken maken.'