Na vragen van Bosch Belang: Gemeente let scherp op Dierentehuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-11-2017 | Gewijzigd op: 30-11-2017
 De gemeente antwoordt per brief [dd. 28-11-2017] aan Frans van Valkenburg van Bosch Belang, die per brief [dd.16-10-2017]  ondermeer naar het doorsluizen van geld door de stichting Dierentehuis, vroeg. 'Daar is geen sprake van,' aldus het antwoord.
Maar er is intussen wel - zonder toestemming van de gemeente-  een andere stichting 'De Vriendenstichting' opgericht. Daarom verzochten B&W aan het bestuur van het Dierentehuis die nieuwe rechtspersoon op te heffen.
B&W antwoordt verder dat zij '.. door de zorg die zij heeft omtrent de uitvoering van onze wettelijke taak, alternatieven onderzoekt vwb het mogelijk gebruik van gemeenschapsgeld' door de stichting.