Vragen van Bosch Belang over viering carnaval in buurthuizen

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-02-2018 Bosch Belang stelde vragen [brief dd. 7 januari 2018] over de viering van carnaval, mede nav de commotie rond de beheerder, en daarop het niet doorgaan van de carnavalsviering in De Helftheuvel .Overigens werd dat beheersprobleem opgelost en kon het feest daar op een bescheiden manier toch doorgaan.

.
Bosch Belalng tastte met haar brief af of de gemeente het carnavalsfeest wel of niet ziet zitten en of dat in elk wijk /buurthuis gevierd moet kunnen worden. Het antwoord van B&W was een volmondig 'ja' en dat de gemeente dat faciliteert.
Bosch Belang :'Welke rol kan de gemeente in het organiseren daarvan kan spelen?'  Het antwoord luidde dat '...dat aan de carnavalsorganisaties wordt overgelaten. De gemeente is daarin niet sturend',