B&W antwoordt op vragen over leegstand winkelpanden binnenstad

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-03-2022 Op vragen van Bosch Belang over leegstand van winkelpanden in de binnenstad  [brief dd. 15022022] meldt B&W [brief dd. 15032022] dat het leegstandspercentage lichtelijk [0, 2 %] is gezakt vergeleken met juni 2021 naar februari 2022. Met name  de A1 locaties laten leegstand zien. Het blijkt naast faillissementen, dat  ondernemers naar goedkopere straten - willen -verhuizen Dat is ook een landelijke trend. En andere reden is de toename van online verkopen.
 De gemeente onderneemt geen actie want het is aan de vastgoedeigenaren om hier op in te spelen. Wel stelt B&W in haar antwoord dat de oprichting van de stichting Den Bosch Partners en het opzetten van een Bedrijven Investeringszone de vitaliteit van de binnenstad ten goede kan komen. Daarnaast meldt B&W dat de basis van de binnenstad goed is en duidt hier op: openbare ruimte, bereikbaarheid en uitstraling. Ook uit het onlangs gehouden Koopstromenonderzoek blijkt dat de binnenstad goed scoort op onder meer verblijfsduur en aantrekkingskracht, aldus de brief van B&W.