Kostenstijging en levertijden be´nvloeden bouw nieuw theater

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-07-2022 | Gewijzigd op: 15-07-2022
Kostenstijging en Oekraïne beïnvloeden de bouwkosten nieuw theater. Daarnaast spelen vooral de onzekerheid van levertijden bij de bouw een grote rol. Maar B&W blijft positief: vooralsnog vormen levertijden nog geen probleem voor het halen van de planning.Dat meldt B&W aan de gemeenteraad in een 7e Voortgangsrapportage dd.07072022.
En elders schrijft B&W: Op dit moment is er nog altijd sprake van een beperkte achterstand op de planning . Dat kan gedurende de uitvoering worden ingelopen. Daar gaat B&W van uit. Dit en andere factoren en vorderingen staan in die rapportage over het nieuwe theater.
Volgens aannemer Mertens, die B&W steeds informeert, is er sprake van kostenverhogende omstandigheden welke hem niet toegerekend kunnen worden [..] Daar gaat B&W nog met hem in overleg  gezien 'contractuele verplichtingen'.
Intussen heeft B&W Paul van der Krabben van Bosch Belang [brief dd. 20062022] geantwoord over de boven het budget uitstijgende kosten. B&W: 'Bezuinigingen op de uitvoering van het ontwerp van architectenbureau NOAH zijn niet bespreekbaar. Dat kan niet eens doordat de bouw te vergevorderd is,' aldus haar antwoord. ‘Het zou overigens een negatief effect hebben op de exploitatie van het nieuwe theater’.

De bouwkosten lopen nu al tegen de € 70 miljoen aan. Dat is een eerder berekend bedrag van een ontwerp ingediend door UNStudio, die om die reden werd afgewezen… Door die budgetoverschrijding verzoekt Bosch Belang over de situatie een openbaar debat te houden. B&W houdt de boot af. Zij meldt tot slot aam Bosch Belang dat er nog geen prognose valt te geven waarop de definitieve bouwkosten uitkomen.

Bouwvorderingen I
n die raadsbrief meldt B&W vervolgens: ‘De bouw vordert in snel tempo. Rondom de Paradezaal [2e zaal] zit de bouw op de tweede verdieping. Met de toneeltoren van de Grote Zaal wordt als laatste gestart naar verwacht in september 2022. Eind dit jaar is met uitzondering van de toneeltoren, het totale gebouw wind-en waterdicht. Tijdens de bouwvakvakantie gaat de bouw ‘op onverstoorbare wijze door’. Onder meer met de aanleg van Warmte en Koude Opwekking [WKO]. In oktober start de interne afbouw, eerst rondom de 2e zaal en in november 2022 rondom de Grote Zaal. 

Bericht van 20 juni 2022: Bosch Belang vreest hogere kosten Theater aan de Parade
 
Stijgende bouwkosten van nieuwbouw theater rondom bestaand casco.. foto © paul kriele, 15 juni 2022. 

Paul van der Krabben van Bosch Belang vreest dat de nieuwbouw van het theater hoger uit valt dat de begrote € 62,7 miljoen. Van der Krabben ziet deze tendens al om zich heen bij andere bouwprojecten. Er is zelfs sprake van het stil leggen van bouwprojecten. De nestor in de raad verwijst naar de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. Het maakt de aannemers onzeker over de in te kopen bouwmaterialen.
Daarom vraagt Van der Krabben aan het College naar de gevolgen voor dit bouwproject van de oplopende bouwkosten.
Kan dat effect hebben op een mogelijke bezuiniging van deze bouw?, aldus Van der Krabben. Van der Krabben vraagt alvast ruimte voor een bespreking van dit aspect voor de eerste komende  raadsvergadering na de zomer. 
 

Terug naar boven