Bosch Belang wil meer bakfietsen

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-08-2008 | Gewijzigd op: 16-02-2012
 
Bosch Belang speelt in op het milieu en de mode in bakfietsgebruik. De fractie verzoekt het College van B&W om het gebruik van bakfietsen te stimuleren.
Het rijden met een bakfiets is bovendien veiliger voor kinderen en het draagt bij aan een verbeterde luchtkwaliteit, aldus fractievoorzitter Paul van der Krabben in een brief.

Ook wil Bosch Belang dat er parkeerplaatsen voor bakfietsen komen bij de bibliotheek, het stadskantoor en winkelcentra. Bij dit verzoek geeft BB Delft als voorbeeld, waar instellingen voor buitenschoolse opvang subsidie krijgen voor de aanschaf van een bakfiets…