Bosch Belang wil 10% raadsvergoeding inleveren

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-11-2008 | Gewijzigd op: 16-02-2012


De raadsfractie Bosch Belang –reagerend op de kredietcrisis - wil middels een amendement dat raadsleden 10% van hun vergoeding inleveren. De opbrengst moet ten goede komen aan een fonds voor de allerarmste Bosschenaren.

De aanleiding van dit voorstel is het feit dat premier Balkenende een wens van het kabinet voor 10 % salarisverhoging wil doorzetten. Dat volgt nog uit een oud voorstel [2005] van de commissie Dijkstal, waaruit blijkt dat de salarissen van ministers en staatssecretarissen achterblijven bij het bedrijfsleven.
Maar, aldus fractievoorzitter Paul van der Krabben, tijden zijn veranderd het is noodzakelijk op dit gebied terughoudend te zijn.