SP vraagt - in motie- verruiming van protocol Thuiszorg

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-09-2016 | Gewijzigd op: 21-09-2016
In een motie vraagt de SP in de raadsvergadering van woensdagavond 22 september 2016  een verruiming van het protocol van de thuiszorgmedewerk[st]ers. De reden is een steeds toenemende werkdruk en taken.
Daarom wil de SP in een extra protocol een vroegtijdige signalering [van de werkdruk] van de thuiszorgmedewerk[s]ers en in dat protocol ook het 'Gezond Verstand' van hen oppakken. Het moet ook duidelijk zijn, aldus de motie, dat er geen tweedeling tussen armlastigen en degenen die de zorg wel kunnen betalen, ontstaat.