Groot aantal jongeren met schulden in Den Bosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-10-2018 | Gewijzigd op: 10-10-2018
 
Op vagen van de SP en Groen Links [brief dd. 22 -08-2018] antwoordt B&W [brief dd. 09102018] op de vraag hoe het zit met het aantal schulden onder jongeren in Den Bosch : dat 32% van de groep  18-24 -jarigen schulden heeft. Dat bjkt uit  Jongerenenquete 'Onderzoek en Statistiek 2017.'

SP en Groen Links vroegen ook hoeveel ruimte er bestaat om die schulden over te nemen? B&W: 'Dat hangt af van de aard en  het aantal  jongeren en de aard en de omvang van de schulden'. 
SP en Groen Links: 'Bent u bekend en heeft u navraag gedaan hoe andere steden, zoals Utrecht en Den Haag daarmee om gaan..?'
B&W: 'Inderdaad. Hun werkwijze draagt bij aan het verhelpen van de problematische schulden onder deze jongeren. 
Dat is aanleiding om ook hier een specifieke aanpak voor schulden bij jongeren te ontwikkelen.'.