Krfitiek SP op difuuse aanpak van het zgn. scheefwonen

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-03-2012 De SP vindt de aanpak van de corporaties, om het zgn. scheefwonen [te goedkoop wonen in relatief dure huizen] onjuist en diffuus en niet effectief.
Zayaz en De Kleine Meierij gaan er wel wat aan doen en gaan de gegevens van 'goedkope' huurders opvragen bij de Belastingdienst, maar Brabant Wonen zal geen actie ondernemen. De SP wil van de gemeente een meer gezamenlijke aanpak. 

Ook blijkt  dat Zayaz  en De Kleine Meierij mensen die boven € 43.000 bruto per jaar verdienen, per 1 juli 2012  een extra huurverhoging zullen gaan berekenen.
Met deze beperkte aanpak- die bovendien de privacy schendt -  wordt het effect -doorstroming naar duurdere huurhuizen - niet bewerkstelligd, aldus de SP fractie.
Het verdwijnen van de meest draagkrachtige huurders uit een buurt heeft een negatief effect op de leefbaarheid en is in tegenspraak met het beleid van de corporaties en de politiek:  meer differentiatie in een wijk.
De SP wil weten hoe het college hier tegen aan kijkt.