SP wil nieuwe schoolbus + goedkopere theaterkaartjes ivm btw-verlaging

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-05-2012 De SP wil een loop-schoolbus invoeren. Dat is een bus die volgens een vastgestelde route rijdt waarlangs kinderen staan die bij aangegeven bushalten op een afgesproken tijdstip worden opgepikt en vervolgens bij de diverse basisscholen worden afgeleverd. In Bilthoven en ook in het buitenland rijdt al een dergelijke 'loopbus'.
Deze ‘loopbus’, waarin ook enkele begeleidende ouders meegaan, heeft als voordeel dat het autoverkeer [rond scholen] afneemt en het de lichaamsbeweging van kinderen  bevordert.

Ellen Pauel van de SP vraagt het College van B&W deze schoolbus ook in Den Bosch als pilot te gaan starten.

Goedkopere theaterkaarjtes ivm btw-verlaging

Omdat per 1 juli a.s. de BTW op theaterkaartjes terug gaat van 19 % naar 6% kunnen de kaartjes voor het theater weer goedkoper worden, zegt de SP. De fractie spreekt tegen dat de verlaging moeilijk is door te voeren omdat de tarieven voor het seizoen 2012/2013 al vast zouden liggen. 
De SP zegt ook, dat het theater een deels door de gemeente gesubsidieerde instelling is, en daarom deze 19% niet mag aanhouden. Bovendien leidde de btw-verhoging van 6 naar 19% vorig jaar tot een bezoekersdaling. 
In het vooruitzicht van een nieuw theater is dit hét moment om die bezoekersdalingen tegen te gaan, zegt Pauel.