SP houdt Armoededebat in Verkadefabriek

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-09-2013 | Gewijzigd op: 15-09-2013
Op maandag 30 september 2013 houdt de SP in de Verkadefabriek ’t Armoededebat onder de titel 'Armoede in Nederland – wat doen we ertegen?'

De gasten op dit debat zijn:
- Emile Roemer, voorzitter SP in de tweede kamer
- Godfried Engbersen, de ‘armoedeprofessor’
- Hans-Martin Don, Leger des Heils
- Joep van Zijl, Cordaid Nederland
- Auke Blaauwbroek, wethouder Sociale Zaken Tilburg
- Frans Koeman, voorzitter Vincentiusvereniging Den Bosch


Rodney Weterings, oud-wethouder Den Bosch, neemt de rol van debatleider op zich. Tijdens het debat wordt onder andere gediscussieerd over de vraag wat armoede is en wie er vandaag de dag het hardst door worden getroffen. In de loop van de avond wordt ingezoomd op de vraag wat de gemeente -effectief en beter -aan armoedebestrijding kan doen. 

Stadschroniqueur. Eric Alink sluit de debatavond af.
Meer info zie twitter @armoededebat, armoededebat.nl en https://www.facebook.com/events/678087118886129.