Knillis: Logister ontkent problematiek jongerenhuisvesting

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-12-2017 | Gewijzigd op: 30-01-2018
 In een brief [dd. 8 -12-2017] die Knillis aan wethouder Eric Logister stuurt, bekritiseert de vereniging de ontkenning door de wethouder van de daadwerkellijk bestaande problematiek van het gebrek aan jongerenhuisvesting.
'Daarmee werkt u ook nog het kraken in de hand. Van de ene kant zet u jonge mensen op straat en van de andere kant  weigert u te onderzoeken hoeveel woonruimte in de binnenstad gerealiseerd zou kunnen worden, aldus de brief van Knillis.
Uit recent bij de gemeente opgevraagde inventarisatie blijkt dat er in de binnenstad boven winkelrumten meer dan 63 etages leeg staan.
Knillis vraagt Logister om een overzicht leegstand in de binnenstad. 'Geeft u ook aan welke maatregelen u gaat nemen om deze leegstand terug te dringen.'