Knillis: Laat verkiezingsprogamma's toetsen op wat beloofd is.

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-02-2018 | Gewijzigd op: 22-02-2018
 Knillis wil dat de Rekenkamer de programma's van de partijen toetst of zij hun beloften aan de kiezer nakomen.
Ellen Pauel, fractieleider van Knillis: 'Laat de partijen wat ze de kiezer beloven, denken hoe ze dat te gaan betalen?' Met andere woorden: welke gevolgen hebben die plannen voor de individuele Bosschenaren en voor de huishoudens?
Die antwoorden moeten wel vóór de verkiezingen op tafel liggen opdat de kiezer kan oordelen wat die beloften waard zijn. 
Ter aanmoediging van de gemeenteraad stuurde Knillis dit idee aan de raadsleden ter stemming op 6 maart a.s. .