Knillis-1 weer herrezen...

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-09-2019 | Gewijzigd op: 13-09-2019Knillis lijkt kort, na het bericht van 21 juli 2019 [zie hieronder] plots weer herrezen. Drie personen olv oud-gediende /politicus Antoine Jacobs [eerder mede- oprichter van Knilis] nam het voortouw om 'Knillis 1' nieuw leven in te blazen...
 
Antoine-Jacobs
Oud politicus en medeoprichter
van Knillis- 1, nam het voortouw Knillis nieuw leven in te blazen.foto © paul kriele,  11 maart 2011.

Op de ledenvergadering van 7 september 2019, met 13 [...] aanwezige leden, pakte na een stevige discussie het bestuur een aantal initiatieven op. Dat nieuwe bestuur bestaat uit Antoine Jacobs voorzitter, Ton Rekkers secretaris en Robert Venrooij penningmeester. 
Terugtredend waren Bas Witmer [ v/h/voorzitter] en René van der Vorst [v/h penningmeester].

Wat zijn die initiatieven dan..?
Er staat vervolgens in de notulen te lezen: na een verlangde nieuw ingeslagen koers zal aandacht besteed worden - in de vorm van schurende [..] debatten aan een plezierige en leefbare stad. Knillis gaat voor een sociaal en politieke invulling van haar doelstelligen en voor een zinville bijdrage aan de Bossche gemeeschap. 

Het bestuur/de vergadering  neemt voor om maandelijks  een ledenvergadering te  houden. De thema's die dan behandeld worden zijn: vooral een  leefbare stad .Concreet gaat het om festivals/evenementen, de positie van de culturele en historische binnnenstad, de landtong bij de Brabanthallen, het  wel of niet vergroenen van de binnenstad en de eenzame oudere.

Daarmee is dan de toekomst van Kniils -2 omschreven....
 
Bericht van  21 juli 2019 Voor Knillis wacht een nieuwe toekomst..??
Wat is er toch over van al die partijen die meededen aan de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen maar het niet haalden? Mooie onderzoeksvraag voor de komkommertijd. U zult er de komende weken meer over lezen.

Neem Knillis, tussen 1971 en 2014 toch vaak spraakmakend aanwezig in de Bossche raad. Daarna kwam de klad erin, Knillis ging een voor vele Bosschenaren onbegrijpelijk fusieproces in met Bosch Belang en Leefbaar. Dat zette dus geen zoden aan de dijk. De fusie eindigde in ruzie en gekrakeel. In 2018 probeerden Bosch Belang, Leefbaar en Knillis weer ieder op zichzelf. Knillis haalde het niet en kwam, ondanks een lijsttrekker met naam, Ellen Pauel, in de verste verten niet aan de kiesdrempel.
Frans van Gaal, voormalig raadslid van Knillis en een van de steunpilaren van de partij, vindt dat Knillis daarmee verleden tijd is. ‘We hebben onze tijd gehad. Zie dat in en hef het glas op de mooie tijd die achter ons ligt. We hebben onmiskenbaar een bijdrage geleverd aan wat mooi bleef en werd in deze stad. Dus: Knillis als politieke partij opheffen en op een leuke en ludieke wijze ten grave dragen.’
 


Frans van Gaal
trainer, docent, communicatie specialist,
oud raadslid van Knillis[1988--1992],
ondernemer in geschiedenis, [co-]auteur  van vele boeken.


foto © paul kriele, 14 april  2016.
...................................................................................................................
 

Hoe verder dan? Frans van Gaal: ‘De Knillispoort nieuw leven inblazen door ervoor te zorgen dat het een ontmoetingsplek is en blijft voor al die Bosschenaren die met elkaar willen werken aan, in debat willen gaan over een blijvend mooie en inclusieve stad in een rechtvaardiger Nederland. Maak van Knillis een vereniging Vrienden van de Knillispoort en zorg dat weer debatten komen die ertoe doen. Knillis dateert van 1971 en vulde het gat op van Beter Bestuur die zich in die jaren met succes had verzet tegen het Structuurplan 1964. Ook een laatstelijk gehouden werving, leverde nauwelijks een nieuwe aanvulling op van het ledental. Onder hen bevond zich een merendeel van de generatie uit de jaren zeventig. Knillis, laat staan de Knillispoort, is dus niet gestopt met het politieke debat, zoals DTV abusievelijk meldde.
 
Frans van Gaal politiek criticus en politieke kletser.

foto © paul kriele,  31 oktober 2018.

............................................................................................................

Van Gaal vindt dat de Knillispoort de komende tijd juist een tegenwicht moet bieden aan al diegenen die in en buiten de raad het openbare debat uit de weg gaan. ‘Neem nou dat gedoe met de kandidaatstelling voor het Songfestival. Daar is de stad me toch voor joker gegaan. Kansloze geldsmijterij zonder dat ook maar een raadslid in het openbaar verantwoording heeft afgelegd voor zijn keuze. Hij mocht zelfs niet van de burgermeester. Een gotspé toch, een gekozen raadslid dat geen openbare verantwoording mag afleggen van de voorzitter van de raad. Nee, er is alle aanleiding voor de Knillispoort om de energie te richten op verlevendiging van het publieke debat. En daarnaast moeten we vrijwilligersinitiatieven met weinig geld gastvrijheid bieden’.

Terug naar boven